Brittiska företag med 250 eller fler anställda måste i framtiden redovisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

I varje fall blir det så om premiärminister David Cameron får som han vill.

Premiärministern, som lanserar förslaget i en debattartikel i The Times, anser att en sådan redovisning skulle bidra till att kasta ljus över lönegapet och skapa det tryck som behövs för en förändring, som innebär att kvinnor får bättre betalt.

 

Högre krav i Sverige

Alla arbetsgivare i Sverige ska göra en lönekartläggning vart tredje år.

Lönekartläggningen ska innehålla en analys av • bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor, • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete, • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Arbetsgivare med mer än 25 anställda ska även göra en handlingsplan för jämställda löner. Källa: DO