Antalet studenter som har antagits till höstens lärarutbildningar har ökat med tio procent jämfört med förra året. Men för att få bukt med lärarbristen krävs många fler, rapporterar SR Ekot.

– Den här ökningen som vi ser är ytterst marginell jämfört med de behov som finns. Det räcker inte på långa vägar, säger Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Enligt Skolverkets prognos behöver 84 000 lärare nyutexamineras fram till år 2019 för att behovet ska mötas — en fördubbling jämfört med den takt det sker i idag.

Enligt den statistik som Lärarförbundet räknat på har drygt 15 000 studenter antagits till lärarutbildningar, en ökning med 10,4 procent. Störst är ökningen för grundskolelärare upp till tredje klass, där antalet antagna ökat med 24 procent jämfört med i fjol.