Regeringen satsar 30 miljoner kronor i år för att alla asylsökande ska ha möjlighet att plugga svenska och samhällsorientering från första dagen i Sverige.

I dag får nyanlända rätt till svenskundervisning först när de fått uppehållstillstånd och fått placering i någon kommun. En del försöker kringgå regeln genom att skriva in sig hos bekanta eller släktingar. Andra går ihop och hyr ett rum i andra hand. De väljer alltså trångboddheten för att kunna gå svenska för invandrare (SFI).

Men från och med augusti ska asylsökande få möjlighet att plugga svenska från första dagen i landet. Studieförbunden får 30 miljoner kronor under 2015 för att de ska få möjlighet att ordna svenskkurser och kurser om det svenska samhället. Beslutet gäller också flyktingar som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på ett asylboende i väntan på placering i någon kommun.

– Vårt mål är att människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Därför tycker vi att det är viktigt att börja så tidigt som möjligt efter att personer anlänt till Sverige, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic i en kommentar till satsningen.

Pengarna ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden. Tanken är att verksamheterna ska kunna rulla igång redan i augusti. Men det är oklart hur många timmars svenskundervisning om dagen eller i veckan en person skulle kunna få genom den nya satsningen.

– Vi har inte gått in i detalj hur det ska se ut, säger Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic. Men den här möjligheten är inte rättighetsbaserad. Det är också beroende på att det finns något studieförbund i närheten av orten.

 

Läs Arbetets statsministerintervju från april: