I höst blir det möjligt för fas 3-deltagare att studera med aktivitetsstöd.

Men flera krav måste vara uppfyllda, enligt Arbetsförmedlingen:

• Studierna ska öka chansen att få jobb.

• Det ska röra sig om kortare kurser på heltid inom komvux, yrkeshögskola, högskola eller folkhögskola.

• Man ska ha haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning i 450 dagar.

Den som börjar studera lämnar fas 3, men om studierna inte leder till jobb kan man återfå sin plats i fas 3. De nya reglerna gäller från den 3 augusti.