I förra veckan samlades Arrivaförare utanför Råstagaraget för att informeras om att deras huvudskyddsombud Reza Forghani fått sparken från sitt jobb. Foto Bertil Ericson

I förra veckan samlades Arrivaförare utanför Råstagaraget för att informeras om att deras huvudskyddsombud Reza Forghani fått sparken från sitt jobb. Foto Bertil Ericson

 

Kommunal har ogiltigförklarat avskedandet av Reza Forghani, huvudskyddsombud och stridbar facklig företrädare för busschaufförerna på Råstagaraget i Sundbyberg, norr om Stockholm. Nu väntar facket på att arbetsgivaren, Arriva, ska ange tid för lokal förhandling.

Reza Forghani varslades om avskedande den 29 juni. Avskedandet trädde ikraft måndagen den 6 juli. Samma dag lämnade Kommunal ett så kallat ogiltigförklarande, vilket är en förutsättning för att driva fallet vidare till domstol, ifall parterna inte förmår hitta en lösning förhandlingsvägen.

Arriva hävdar att Forghani uppmanat sina arbetskamrater att skriva falska rapporter om cheferna och agerat illojalt mot företaget. Men några bevis på anklagelserna har man inte kunnat lägga fram. Ett avskedande kräver dock att den anställde har begått grova överträdelser, enligt lagen om anställningsskydd. Men Arrivas kommunikationsdirektör Tomas Hedenius vill varken kommentera anklagelserna mot Forghani eller Kommunals ogiltigförklarande i måndags.

– Jag har valt att inte kommentera några uppgifter om ett enskilt personalärende, säger han.

Kan du bekräfta att huvudskyddsombudet Reza Forghani nu är avskedad?

– Nej, jag kan bara bekräfta att processen är i rullning, men inte vem det gäller och vad det handlar om.

När kommer ni att ge facket en tid för lokal förhandling?

– Jag måste säga att det är hemskt tråkigt att jag inte kan ge dig några uppgifter om detta.

Men facket säger att Arrivas uppgifter är falska, vilket är en grov anklagelse. Kan du inte bemöta den?

– Jag har tagit del av fackets anklagelser, inte minst i sociala medier, men tyvärr kan jag inte kommentera dem.

Jag får väl respektera din tystnad, eller rättare sagt, jag har inget val.

– Nej det har du inte.

Som Arbetet skrev förra veckan misstänker Reza Forghani att avskedandet har samband med att Arriva nyligen fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Det handlar bland annat om bristerna i arbetsmiljön och att cheferna inte har tillräckliga kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Reaktionen måste bli jättestor. Det får inte vara så enkelt att göra sig av med ett skyddsombud. Min framtid kanske inte är det viktigaste, men vi måste sätta stopp för den här utvecklingen, sa Reza Forghani till Arbetet i fredags.

Det är inte första gången som Arriva vill bli av med Reza Forghani. För tre år sedan försökte företaget förmå Kommunal att avsätta honom som huvudskyddsombud.

Reza Forghani har dock ett stort stöd bland sina arbetskamrater och inte bara från sitt eget fack, Kommunal sektion norr, utan även från Seko Stockholm, som har gått ut med ett stöduttalande med titeln ”Arrivas angrepp på Reza Forghani är ett angrepp på hela arbetarrörelsen”.

 

Läs hela Seko Stockholms uttalande här.