EU-parlamentet ger tummen upp ”i halvtid” för frihandelsförhandlingar med USA — om än med krav på reformerad tvistelösning.

Med 436 röster mot 241 sade parlamentsledamöterna ja till en resolution på onsdagen, strax efter att man avslutat sin livliga debatt om situationen i Grekland. I texten heter det bland annat att EU bör arbeta för ett reformerat system för att lösa tvister mellan stater och företag.

Resolutionen är visserligen icke bindande, men ses som tungt vägledande för EU-kommissionens fortsatta arbete för att få till stånd det som kallas för TTIP – det stora frihandelsavtalet med USA.

– Det här är i mina ögon en av de bästa resolutioner som EU-parlamentet har presterat de senaste åren, stoltserade talman Martin Schulz på en presskonferens efteråt.

Schulz själv fick hård kritik i juni då han i sista stund sköt upp både debatt och omröstning om resolutionen på grund av stor oenighet i den egna partigruppen, socialdemokratiska S&D, om tvistelösningssystemet ISDS.

Systemet har kritiserats hårt från vänster, ackompanjerat av tunga suckar från höger.

– Det är som Don Quijotes kamp mot väderkvarnarna. Det här handlar inte om att inskränka demokratin. Det handlar om att även stater ska respektera grundläggande rättsprinciper, argumenterade svenske ledamoten Christofer Fjellner (M) när resolutionen debatterades i tisdags.