Hur ser tröttheten ut bland olika yrkesgrupper och hur förändras den med stigande ålder? Ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet i Stockholm får drygt 2,3 miljoner av AFA försäkring för att ta reda på svaren.

AFA försäkring ger drygt 32 miljoner kronor till 13 nya forskningsprojekt för att minska arbetsskadorna och den långa sjukfrånvaron. AFA försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningarna görs i fyra omgångar per år. Här är några av de projekt som fått pengar vid omgång två i år:

• Högsta beloppet, 3 260 000 kronor, går till ett projekt vid institutet för kliniska vetenskaper i Malmö. Den nya forskningen ska ”klargöra mekanismerna” bakom ett vaccin som kan minska risken för hjärtinfarkt.

• Ett projekt vid Karolinska institutet i Stockholm får drygt 2,3 miljoner för att ta reda på ”trötthetens förändring över tid i olika yrkesgrupper, samt dess relation till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och sömn”.

• Ett projekt vid Mälardalens högskola får 840 000 kronor för att kartlägga ”individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa”.

AFA försäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av dess verksamhet är att stödja forskning som kan förbättra arbetsmiljön.

 

Hela listan över forskningsprojekt här.