Varje år skadas och dör vägarbetare till följd av fortkörning vid vägarbeten. Nu vill facket se hårdare tag från Trafikverkets sida.

Mer än varannan bilist kör för fort vid vägarbeten, visar en undersöknings som Sveriges Radio genomfört tillsammans med trafiksäkerhetsföreningen NTF.

Hastighetsmätningarna omfattade drygt 2 500 fordon vid 26 vägarbeten. Mer än hälften av bilisterna körde för fort.

– Det sker flera hundra olyckor om året, och minst en person dör till följd av olyckor vid vägarbeten varje år, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman och branschansvarig för väg- och ban på Seko.

Enligt Björn-Inge Björnberg har olyckorna ökat stadigt de senaste 30 åren i takt med att vägarna blivit bättre, och hastigheterna höjts. Men de senaste åtta åren har det skett en markant ökning.

– Den borgerliga regeringen har dragit ner på kontrollverksamheten kring vägarbeten, något som syns i statistiken, säger han.

För att få ner antalet olyckor vill facket att Trafikverket och kommunerna tar sitt ansvar.

– Det finns två sätt att komma tillrätta med det här. Det första är hastighetsövervakning i form av kameror, och det andra är omledning av trafik. Viktiga verktyg för att få folk att förstå att det är allvar, säger Björn-Inge Björnberg.