Sov gott och minska stressen på jobbet, eller minska stressen på jobbet och sov gott. En ny studie visar nu att det finns ett tydligt samband mellan hur vi sover och hur stressade vi är på jobbet.

Det är känt sedan tidigare att stress på jobbet leder till dålig sömn, som leder till ökad stress på jobbet, som leder till dålig sömn … En ond cirkel med andra ord. Nu visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet att det också finns en positiv växelverkan mellan god sömn och minskad stress på jobbet.

Alltså: God sömn leder till minskad stress på jobbet, som leder till god sömn, och så vidare … En slags god cirkel, kan man kanske kalla den positiva växelverkan mellan sömn och stress.

Forskarna har analyserat en grupp på 4 827 arbetstagare med en medelålder på 48 år under 2008 och 2010. Hos de personer som hade höga krav i jobbet 2008 kunde forskarna se sömnstörningar vid en uppföljning 2010. På samma sätt kunde sömnstörningar hos personer 2008 kopplas till högre stress, högre krav på jobbet och mindre socialt stöd på arbetsplatsen två år senare.

– Effekten av sömnproblem till följd av stress betonar vikten av god sömn för att fungera i vardagen och eftersom sömnproblem är vanliga i den industrialiserade världen måste vi veta hur vi kan hindra problemen mest effektivt, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Karolinska Institutet.