Kollapsen av textilfabriken Rana Plaza för drygt två år sedan anses vara Bangladesh värsta industrikatastrof. Först nu ersätts överlevande och anhöriga till de 1 100 människor som miste livet. Nyligen väcktes också mordåtal mot ägaren av fabriken.

Vid tidpunkten för katastrofen, den 24 april 2013, var säkerhet en icke-fråga i Bangladeshs växande textilindustri. Men efter fabrikskollapsen, där 1 100 människor omkom, startades ett omfattande förändringsarbete där fackförbund, politiker och utländska textilföretag samlades.

– Arbetet har bara börjat och måste fortsätta, säger Nazma Akter, generalsekreterare på Awaj som jobbar för kvinnliga textilarbetares rättigheter och som har över 37 000 medlemmar.

Närmare 200 internationella företag undertecknade ett bindande avtal för att säkerheten skulle förbättras. Omkring 2 500 fabriker har inspekterats och 32 har tillfälligt stängts ner sedan akuta säkerhetsbrister upptäckts.

Textilindustrin omsätter många miljarder kronor, men det krävdes politiska påtryckningar och omfattande kampanjer för att 30 miljoner dollar skulle betalas in till den ersättningsfond som upprättats av den internationella arbetsorganisationen (ILO). Först i början av juni fylldes fonden.

– Det har varit otroligt svårt att få textilföretagen att betala in pengar, säger Ben Vanpeperstraete från det globala fackförbundet Industriall.

Han anser att ersättningarna till offren efter Rana Plaza har en enorm betydelse för arbetsvillkoren för dem som är längst ner i produktionskedjan i hela den globala tillverkningsindustrin.

– Det sänder tydliga signaler till hela industrin. Nu finns modeller för hur olyckor och säkerhet ska hanteras globalt, säger han.

Trots detta har Bangladeshs finansminister i medier nyligen kritiserat säkerhetsarbetet för att det snarare blivit ”en snara” än lockat fler uppköpare till landet. De lokala fackförbunden är även oroliga för att många fabriksägare motarbetar dem.

– Textilarbetare riskerar att bli av med jobbet om de går med i facket, säger Amirul Haque Amin, ordförande på fackförbundet National Garments Workers Federation.

Nyligen väcktes även mordåtal mot fabriksägaren av den kollapsade textilfabriken. Mannen och 40 andra personer riskerar dödsstraff. Åtalet sammanfaller med att utbetalningarna till offren har börjat.

– Det blir ett avslut och möjliggör att många kan börja ett nytt liv, säger Ben Vanpeperstraete.

 

Kollapsen av Rana Plaza

I Bangladesh finns omkring 5 000 textilfabriker där omkring 4,2 miljoner människor arbetar. Det gör det till världens näst största textilexportör efter Kina. 85 procent av fabriksarbetarna är kvinnor. I fabrikskollapsen i april 2013 dödades över 1 100 människor och mer än 2 000 skadades. Sedan dess har omkring hälften av Bangladeshs textilfabriker inspekterats och 32 av dem har stängts ner tills säkerhetsbristerna åtgärdats. Textilarbetarnas minimilön har efter olyckan höjts till 5 300 taka i månaden, vilket motsvarar cirka 560 kronor. I början av juni 2015 uppnåddes målet för den ersättningsfond som upprättats för offren då 30 miljoner dollar hade betalats in. Källa: National Garments Workers Federation, The Bangladesh Fire and Safety Accord.