Svenska sportföretag brister i kontrollen över arbetsvillkoren hos sina leverantörer i Asien. Trots att det länge varit känt att arbetarna lever i extrem fattigdom, saknas ett pågående förbättringsarbete.

De har dålig koll på hur arbetsvillkoren ser ut, och om lönerna går att leva på. De har inte heller kartlagt var det finns fackföreningar, som är otroligt viktiga för att de anställda själva ska kunna ställa krav, säger Maria Sjödin, tillförordnad verksamhetschef för Fair trade center som granskat arbetsvillkoren hos sportkedjors leverantörer i Asien.

Granskningen omfattar Intersport, Stadium och Team Sportia och är en uppföljning på en större kartläggning föreningen genomförde 2008.

Fair trade center tittat extra på hur företagen arbetar för att förbättra arbetsvillkoren hos sina leverantörer i Kina, Bangladesh och Taiwan, där extremt långa arbetsdagar och låga löner är vanligt.

Granskningen visar att sportkedjorna halkat efter exempelvis modebranschen, som de senaste åren haft krav på sig att bli mer etiska. Det har bland annat resulterat i att flera stora klädföretag i dag publicerar listor över sina leverantörer för att underlätta granskning av villkoren. En transparens som saknas hos sportföretagen.

Maria Sjödin är kritisk.

– Ett av skälen som anges är konkurrens. Men det håller inte. Modeindustrin lägger ut listor. Och eftersom sportindustrin är så pass stor i dag borde de följa deras exempel, om de vill vara seriösa, säger hon.

Enligt Chatrine Nasser, CSR- och kvalitetskoordinator på Intersport, pågår en diskussion om öppenhet.

– Vi har lyft frågan till internationella Intersport om att offentliggöra leverantörslistan. Sedan jobbar vi aktivt mot våra leverantörer och lyfter vad lagen säger i deras länder, säger Catherine Nasser, CSR- och kvalitetskoordinator på Intersport till TT.

Granskningen visar också att sportkedjorna inte arbetat aktivt för att få upp arbetarnas löner, som i Bangladesh är 560 kronor i månaden.

– Det är anmärkningsvärt att företagen inte gjort mer för att få upp de låga lönerna med tanke på att det kan leda till undernäring hos barn och vuxna, säger Maria Sjödin.

En förutsättning för att arbetarna ska få bättre löner är att företagen arbetar för facklig organisering och kollektiva förhandlingar.

– Där ser vi också hur vissa modeföretag lyckats bättre. I stället för att bara ställa krav, belönar man de leverantörer som förbättrar arbetsvillkoren för sina anställda, säger Maria Sjödin.