Hur uppnår man flow på jobbet? Det hänger på att man får utnyttja sitt yrkeskunnande, kan fatta egna beslut och får lära sig och utvecklas i sitt arbete.

Det är Linköpingsforskaren Anna-Carin Fagerlind Ståhl som har undersökt vad som påverkar arbetsglädjen. Hon har studerat 4 000 anställda på tio olika arbetsplatser – tjänstemän och arbetare, privat och offentligt anställda.

Flow upplever man när man känner arbetsglädje och motivation och går helt upp i sina arbetsuppgifter. Ju mer man upplever flow, desto större är chansen att man mår bra och slipper ohälsa.

– Människor kan uppleva flow när de får använda en hög grad av sina färdigheter i utmanande situationer. Det spelar ingen roll vilket yrke det handlar om, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl till forskning.se.

– Men balansen måste finnas. Utmanande uppgifter där man inte har tillräckliga färdigheter kan ge stress och ångest. Och vice versa. Om man har färdigheterna men inte tillräckligt utmanande arbetsuppgifter kan det leda till tristess och minskat engagemang.

Utöver lagom utmanande uppgifter är det viktigt att ingå i ett socialt sammanhang som tillåter både att man utvecklas själv och att man förbättrar arbetsmetoder.

Anna-Carin Fagerlind Ståhl har också undersökt hur lean-metoder påverkar möjligheterna att uvecklas i arbetet. Det visade sig att lean-tänkandet, som syftar till att effektivisera arbetet och eliminera dubbelarbete och onödiga moment, kan göra det lättare för de anställda att förkovra sig, men att det framför gäller i arbeten där de anställda hade litet beslutsutrymme från början.

 

Fotnot: Fagerlind Ståhls avhandling heter Live long and prosper: Health-promoting conditions at work