Företagen lider av brist på akademiker — samtidigt som många invandrare med universitetsexamen inte jobbar med det de utbildats till.

Valideringen av utländska examina tar för lång tid och för stort fokus läggs på språket, skriver vd:arna för nio av Sveriges största företag, bland annat Volvo, Husqvarna och Swedbank, i en debattartikel i Dagens Industri.

Företagen ska nu ändra sin rekrytering och utlandsfödda specialister ska få praktik eller specialutbildning som kan leda till jobb.

Modellen har prövats på Swedbank.

En viktig iakttagelse är att det inte spelar någon roll huruvida praktikanten kan tala svenska. När fokus ligger på den yrkesmässiga kompetensen visar sig språkkunskaperna komma på köpet”, skriver direktörerna i Di.