Värme gör oss argsinta, och engelska tidningen The Guardian går igenom ett antal teorier om vad det beror på. Det kan till exempel röra sig om att vi tycker att den ovana värmen är obehaglig och tenderar att ”skylla” vårt obehag på den vi råkar stöta på, eller att den högre temperaturen höjer vårt blodtryck och puls och försätter oss i flykt/kamp-läge, som om vi stod inför ett rovdjur.

Försök att inte tappa humöret, råder artikeln: ”There’s barely enough cool to go around as it is, you don’t want to go losing yours.”