2,1 procent har lönerna ökat i år. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av lönestatistiken till och med april månad.

Siffrorna bygger på genomsnittet för de fyra första månaderna jämfört med samma månader 2014.

Tittar man bara på siffrorna för april månad är ökningen 1,8 procent för hela ekonomin. I näringslivet var ökningen 1,7 procent, i kommunal sektor 2,4, i landstingssektorn 1,4 och bland statsanställda 2,1 procent.