Imorgon, fredag, kommer Arriva berätta skälen till att man vill avskeda huvudskyddsombudet Reza Forghani. Vid ett möte i måndags mottog han varslet om avsked.

– Vi kommenterar inte enskilda personalärenden, säger Tomas Hedenius, kommunikationsdirektör på Arriva. Han bekräftar dock att företaget varslat en anställd om avsked.

Enligt las kan en anställd avskedas om hen grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren. Dan Holke på LO-TCO Rättskydd säger att avskedanden är ovanliga. När det sker beror det ofta på att den anställde begått brottsliga handlingar eller misshandlat någon på jobbet.

– Vi är bestörta över företagets agerande, men vi måste vänta tills vi vet Arrivas skäl för avskedet innan vi kan agera, säger Mats Andersson, ledamot i Kommunals sektionsstyrelse.

Vid samma tillfälle som Reza Forghani fick sitt varsel om avsked mottog två fackligt aktiva varningar för illojalitet.

Nyligen avslutades ett mål i Arbetsdomstolen som rörde Reza Forghani. Kommunal stämde företaget för att det kränkt skyddsombudets föreningsrätt och för att företaget hindrat honom från att arbeta som skyddsombud och facklig förtroendeman. Arbetsdomstolen gick emot Kommunal och konstaterade att Arriva ville ha bort Reza Forghani från posten som skyddsombud, men företaget hade inte agerat för att få bort honom och därför fick Arriva rätt.

– Uppenbarligen tyckte företaget väldigt illa om honom och ville ha bort honom från uppdraget som skyddsombud. Avsked kan ju då vara ett effektivt sätt att uppnå detta, konstaterar Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd.