LO ska försöka få ny fart i diskussionen om arbetstider. En ny arbetsgrupp ska börja arbeta och diskutera alla aspekter i arbetstidsfrågan.

– LO vill att rätten till heltid ska regleras i avtal, men vi kan se att den linjen inte varit så framgångsrik, säger Joa Bergold, utredare på LO.

Till LO:s representantskapsmöte i höstas fanns motioner som begärde lagstiftning om rätten till heltid. Det har lett till att man nu vill se över arbetstidsfrågan och skapa arbetsgruppen. Joa Bergold säger att det ska vara en grupp för en sammanhållen arbetstidspolitik.

LO –förbunden har slagit fast att målet under tiden fram till år 2028 är att heltid ska vara norm. Joa Bergold säger också att LO behöver ett helhetsgrepp på arbetstidsfrågan och en diskussion om vad som ska ingå i de långsiktiga målen. En del blir att samla in kunskap från LO-förbunden.

– Vi har varit dåliga på att jobba med arbetstidsfrågan och det beror bland annat på att problemen med visstidsanställningar tagit så stort utrymme.

Joa Bergold vill också slå fast att deltid som regel handlar om arbetsgivarnas precisionsbemanning och att det finns en felaktig bild av att kvinnors deltid är självvald och bra för familjen.

Under torsdagen ordnade LO ett seminarium i Almedalen om heltid. En av debattörerna var Lena Micko, som är socialdemokratisk ordförande för SKL – Sveriges kommuner och landsting.

– Heltid var den allra första frågan vi tog oss an när vi tog över ledningen för SKL. Niu ska vi bland annat lyfta fram goda exempel – kommuner där det fungerar bra, säger Lena Micko till Arbetet.

Under valrörelsen förra året var ett av Socialdemokraternas löften att sluta avtal om heltid som norm för kommunalt anställda. Lena Micko säger att det går bara att diskutera på allvar med Kommunal i en förhandlingssituation. Och säger att det viktigaste är resultatet – att de som vill får arbeta heltid-

LO:s Joa Bergold säger att arbetsgruppen ska diskutera hur handeln och andra ska agera och använda att de offentligt anställda i stor utsträckning får möjlighet att arbeta heltid.

Alla förbund är inbjudna att delta i arbetsgruppen för arbetstid. Det första mötet kommer ske i höst och arbetet ska presenteras på LO:s representantskapsmöte hösten 2016.