Martin Klepke nyaArbetets politiske redaktör Martin Klepke leder diskussionen om arbetslöshet, sms-jobb och otrygga unga i Almedalen i dag onsdag.

År efter år biter sig den höga arbetslösheten fast bland våra unga. Det är åtminstone vad de officiella siffrorna från Statistiska centralbyrån visar.

Men alltmer riktas nu fokus mot de unga som blir varaktigt arbetslösa. Till skillnad från de övriga går de inte vidare till jobb, ens efter en tids arbetslöshet. Och till skillnad från de övriga i gruppen arbetslösa ungdomar blir dessa ungdomar långsamt allt fler, oavsett om vi har hög- eller lågkonjunktur.

Är det dessa ungdomars situation som är den egentliga utmaningen för samhället?

Samtidigt ökar osäkerheten bland de ungdomar som fått ett jobb. Visstidsanställningarna blir fler, med korta påhugg under lång tid, eller med sms-anställningar där den anställde rings in om det finns jobb och får gå utan inkomst de dagar de inte erbjuds att komma till sin arbetsplats.

Vi diskuterar ungdomars arbetslöshet och ungdomars villkor på arbetsmarknaden.

 

Moderator: Martin Klepke, politisk redaktör, Arbetet

Medverkande:

Tobias Baudin, 1:e vice ordförande, LO

Irene Wennemo, statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet

Mattias Dahl, förhandlingschef, Svensk Handel

 

Plats: Kommunals tält, Hamnplan

Cramérgatan, H324

Onsdag 1/7 kl 13.00