Det dagliga samarbetet fungerar inte, det saknas tillit, respekt och förtroende mellan parterna. Det skriver Byggnads i ett brev till sju arbetsgivarorganisationer i byggbranschen. Och att flera frågor bör redas ut innan diskussionerna om ett samverkans- och förhandlingsavtal kan fortsätta.

– Det är olyckligt att Byggnads väljer en sådan hållning och att de efterlyser ett bättre förtroende mellan parterna. Min uppfattning är att ett förhandlingsavtal skapar ett sådant förtroende, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef hos arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier.

Det är tre LO-förbund och sju arbetsgivarorganisationer som sedan i höstas diskuterat ett samverkans- och förhandlingsavtal för byggbranschen. Bland de fackliga förhandlarna är Elektrikernas Ronny Wenngren samordnare. Han säger:

– Arbetsgivarna angriper ackordssystemet som är hjärtat i Byggnads lönesystem. Arbetsgivarna kan inte strypa med ena handen och försöka samarbeta med den andra. De måste bestämma sig för om de vill ha krig eller fred. Så jag förstår Byggnads reaktion.

Det handlar bland annat om en konflikt mellan Byggnads och NCC i Västra Götaland. Motsättningarna gäller som så många gånger tidigare lönesystemet. Byggnads vill ha kvar nuvarande system och arbetsgivarna vill ändra det. Byggnads hävdar att NCC bryter mot kollektivavtalet och kallar företagets agerande för en otillåten stridsåtgärd och en föreningsrättskränkning. Byggnads beskrivning är att facket vill ha kvar prestationslönen medan företaget vill införa fasta löner.

Enligt en text på Svenskt Näringslivs hemsida anser arbetsgivarna att Byggnads bryter mot kollektivavtalet och att arbetsgivarna dessutom är medvetna om att löneutbetalningen är ett kollektivavtalsbrott, men det är något som Sveriges Byggindustrier har förståelse för.

 

Läs också: