Byggbranschens förhandlingar om ett samverkans- och förhandlingsavtal inspireras av Industriavtalet. Tanken är att byggbranschen ska få större inflytande. Däremot finns inga planer på att utmana industrins ledande roll i lönebildningen.

– Det är klart vi diskuterat industrinormen. Om den inte hamnar på rätt nivå så är en möjlighet att driva på makt- och inflytandefrågor, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.

I förhandlingarna om ett samverkans- och förhandlingsavtal deltar på den fackliga sidan Byggnads, Elektrikerna och Målarna. Och de sju arbetsgivarorganisationerna är Sveriges Byggindustrier, Elektriska installatörsorganisationen. Målarmästarna, VVS företagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna och Plåtslageriernas Riksförbund.

Mats Åkerlind är vice vd och förhandlingschef hos arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier. Han säger:

– Jag hoppas att ett sådant avtal ska öppna för en djupare diskussion om byggbranschen och förutsättningarna i den. Och att vi får en större förståelse för paradigmskiftet vi står inför med ökad konkurrens där det finns inslag av utländska företag. Strukturella förändringar är på gång och det innebär bland annat mer av underentreprenörer och specialister och att det inte längre finns samma plats för de gamla byggnadsarbetarna.

Fackets Ronny Wenngren vill att samverkans- och förhandlingsavtalet ska leda till tydligare och mer lättbegripliga kollektivavtal samt mindre av ”juridifiering” av avtalen. Han tänker sig att de vanliga avtalsförhandlingarna ska bli bättre och mindre konfliktfyllda genom att parterna tar sig mer tid att diskutera frågorna.

– Vi undersöker också möjligheten att bryta oss loss från Medlingsinstitutet och skaffa våra egna medlare. Fördelen är att vi kan få medlingshjälp utan att varsla om konflikt. Egna medlare kanske lättare kan dyrka upp låsta positioner, säger Ronny Wenngren