Regeringen ser över reglerna för arbetskraftsinvandringen. En utredare ska bland annat titta på om bindande anställningsavtal kan ställas som krav för att en person ska kunna få arbetstillstånd.

Regeringen ska kartlägga utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare och låta en utredare ta fram åtgärder som kan hindra att dessa utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Åtgärderna är: Krav på rättsligt bindande anställningsavtal, i stället för dagens arbetserbjudande. Begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att försämra villkoren efter det att ett arbetstillstånd har beviljats. Samt ökade kontroller och sanktioner mot de arbetsgivare som inte uppfyller de villkor som har legat till grund för ett arbetstillstånd.

– Det är glädjande att man äntligen kartlägger fusket, något som förra regeringen konsekvent vägrade, säger Thord Ingesson, migrationspolitisk utredare på LO.

Han säger att LO är väldigt positiv till att regeringen nu tillsätter en utredning för att ta fram åtgärder mot fusket.

– Det har vi krävt ända sedan reformen infördes 2008. Vi behöver lagstiftarens hjälp för att skydda de utländska arbetstagarna.

Sverige ska ha ett system för arbetskraftsinvandring som ger arbetsgivare möjlighet att rekrytera den kompetens de behöver och inte hittar på svensk arbetsmarknad, skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag, onsdag.

– Men det får aldrig användas för att utnyttja människor. I flera års tid har vi sett oroande rapporter om människor som luras till Sverige för att arbeta och sedan utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare.

De nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring är från 2008. Systemet bygger på att arbetsgivaren avgör om det finns behov av arbetskraft från ett land utanför EU. Flera åtgärder för att motverka missbruk av reglerna har vidtagits. Migrationsverket har bland annat infört kontroller inom de mest utsatta branscherna, men det räcker inte, slår ministern fast.

– Det är tydligt att det nu behövs mer kraftfulla åtgärder för att få stopp på utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare på svensk arbetsmarknad. Det måste bli ordning och reda.