Regeringens ubåtsorder säkrar jobben på Karlskronavarvet och gör att företaget troligen kommer att anställa flera. Ett glädjande och viktigt besked, enligt facken.

Saab har tecknat kontrakt med FMV – Försvaret materielverk – om att bygga två ubåtar och uppgradera två ubåtar i Gotlandsklassen. Den nya ubåten heter A26 och kommer att vara drygt 60 meter lång och väga nästan 2 000 ton.

I en skriftlig kommentar till Arbetet skriver IF Metalls ordförande Anders Ferbe:

”Det är ett glädjande och viktigt besked. Inte minst för de anställda i Karlskrona, som har levt under osäkerhet länge. Det är också ett lysande exempel på innovativ offentlig upphandling, och en viktig del av en ny industrialisering i Sverige.”

Ordern är sammanlagt värd 8,6 miljarder kronor. De två nya u-båtarna ska vara klara 2022 och 2024. Innan de byggs kommer varvet i Karlskrona att modifiera två u-båtar som marinen använder idag.

Conny Holm är ordförande för IF Metall på Saab i Jönköping och för koncernfacket på Saab. Han säger:

– Jättebra att Saab fick ubåtsordern. Det var helt nödvändigt för att säkra Kockums framtid.

Det är gamla Kockums som nu är en del av Saab och den del av företaget som arbetar med marinens fartyg. Bygget av nya ubåtar kommer att göras i Malmö, Linköping, Järfälla och Karlskrona. I Malmö arbetar konstruktörerna och i Karlskrona finns varvet där nästan 300 varvsarbetare jobbar.

I Karlskrona organiserar Seko varvsarbetarna. Seko-klubbens viceordförande Ingvar Mattisson säger att ordern är efterlängtad.

– Vi är jätteglada. Den ger oss en rejäl grund inför framtiden.

Enligt Ingvar Mattisson är beläggningen på varvet lite dålig. Och om Saab inte fått ubåtsordern är frågan om varvet skulle kunnat överleva, tror han.

Ingvar Mattisson tror att varvet kommer anställa en del till följd av ordern och han hänvisar också till att Saab tidigare sagt att man ska nyanställa bortåt 100 personer.