Allianspartierna presenterar ett jobbpaket riktat mot små och växande företag. Det ska bland annat bli lättare för nyckelpersoner att bli delägare i växande företag.

Samtidigt hävdar de att såväl regeringens som SD:s politik är skadlig för företag och jobb.

Till hösten blir det fyra enskilda budgetmotioner från Allianspartierna. Men jobbpaketet ska finnas med i samtliga. För att göra det lättare för små och växande företag att anställa nyckelpersoner föreslår de mer ”konkurrenskraftiga skatter” på delägarskap i företagen. Det är ett nygammalt förslag som Alliansregeringen tillsatte en utredning om och som blir klar i mars 2016.

Ett annat förslag i jobbpaketet är att införa en regelförenklingsgaranti som innebär att företag bara ska behöva lämna en uppgift till en myndighet, som sedan ansvarar för att alla berörda myndigheter får uppgiften.

Ett tredje förslag är att sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor vid bildande av aktiebolag.

Enligt de fyra borgerliga partisekreterarna innebär regeringens politik ökade kostnader för företag och färre jobb.

– Det är inga småpengar det handlar om. För ett byggbolag med 15 anställda innebär höjningen av ungas arbetsgivaravgifter och minskat rot-avdrag en årlig kostnad på 440 000 kronor, säger Acko Ankarberg (KD).

Kritiken gäller även SD:s politik, som med höjda arbetsgivaravgifter och höjd restaurangmoms höjer skatterna med närmare 25 miljarder kronor, enligt Alliansen.

– Det är hög tid att granska SD:s politik. SD är inget borgerligt parti utan röstar oftare med Socialdemokraterna. Hälften av dess finansiering bygger på att asylinvandringen ska minska med 90 procent, säger Tomas Tobé (M).

– Då ska man komma ihåg att 80 procent av asylinvandringen och 40 procent av anhöriginvandringen bygger på internationella konventioner, säger han.

Allianspartierna upprepar att de redan nu förbereder sig för att återta regeringsmakten ”senast 2018”. Ett ”äntringskansli” tillsätts och ett gemensamt valmanifest utlovas till valet.

 

Alliansens jobbpaket

Alliansens förslag innehåller fyra delar: • Mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag. • En garanti för att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna. • Sänkt krav på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor. • Reformera det statliga riskkapitalet så att det bättre kompletterar privat riskkapital. Källa: Alliansen