Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att fortsätta med sina satsningar på kvinnors arbetsmiljö, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett svar på en fråga från Jenny Petersson (M).

I en skriftlig fråga i riksdagen undrade Jenny Petersson (M) vad arbetsmarknadsministern tänkte göra ”för att säkerställa att kvinnor inte slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem”.

Under tre år har Arbetsmiljöverket haft regeringens uppdrag att genomföra särskilda insatser för att kartlägga kvinnors arbetsmiljö och förebygga att de slås ut från arbetslivet på grund av en dålig arbetsmiljö. Det projektet är nu avslutat, men myndigheten kommer att fortsätta med sina satsningar på kvinnors arbetsmiljö, försäkrar arbetsmarknadsministern.

– Erfarenheterna har redan använts i det pågående arbetet med en ny föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö. När det gäller inspektionsverksamheten har samtliga inspektörer utbildats i jämställdhet och genus i arbetslivet, skriver Ylva Johansson.

Hon påpekar också att Arbetsmiljöverket får ökat anslag med 20 miljoner kronor 2015. Totalt beräknas myndigheten få en permanent anslagshöjning med 60 miljoner kronor fram till 2017, om riksdagen inte röstar ner regeringens förslag. Också forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer får nya pengar.