EU snirklar vidare på den krokiga vägen mot sänkt arbetslöshet. Arbetslösheten har inte varit så låg sedan 2011, men återhämtningen sker långsamt.

Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Europa håller i sig. I maj var 9,6 procent registrerade som arbetslösa i EU:s 28 länder, uppger Eurostat.

Det är den lägsta siffran på fyra år men samtidigt betydligt högre än de knappt 7 procent som den var 2008, strax innan krisen bröt ut.

I 22 EU-länder sjunker arbetslösheten jämfört med för ett år sedan.

Litauen, Spanien och Irland är de tre länder där den sjunkit mest, med cirka två procentenheter.

I andra länder ser det mörkare ut.

Finland har tappat en del av sin export och underskotten växer i den offentliga ekonomin. I maj uppgick arbetslösheten till 9,4 procent, vilket nästan är en procentenhet högre än förra året.

I euroländerna är arbetslösheten 11,1 procent, vilket är en halv procentenhet lägre än förra året.

Arbetslösheten är i stort sett lika hög för män som kvinnor. Enligt Eurostat är 23,3 miljoner EU-medborgare arbetslösa och ungdomsarbetslösheten uppgår till 20,6 procent.

Fakta

tabellarbloshet