Fack och arbetsgivare har tecknat ett nytt pensionsavtal för statligt anställda. De som är födda 1988 eller senare får i praktiken högre avsättningar till sin tjänstepension än sina äldre kollegor.

Avtalet, som bär det korthuggna namnet PA 16, är ännu inte klart i alla detaljer, men Arbetsgivarverket och de fackliga motparterna Seko och Saco-S berättar i dag om huvuddragen.

Avtalet gäller anställda som är födda 1988 och senare. Precis som i alla andra stora pensionsavtal på arbetsmarknaden innebär det att arbetsgivaren avsätter en avgift motsvarande 4,5 procent av lönen till den anställdas tjänstepension. Det gäller lön upp till ett visst tak: 7,5 basbelopp per år (36 300 kronor i månaden). På inkomst ovanför taket är pensionsavgiften 30 procent.

Men därtill ska arbetsgivaren betala en avgift motsvarande 1,5 procent av lönen till en särskild försäkring, som kan användas för att gå ner i arbetstid före ordinarie pensionsålder.

– För den som väljer att arbeta på heltid ända till pensioneringen blir de extra 1,5 procenten i praktiken en förstärkning av pensionen, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

– Den extra premien innebär att pensionen blir högre än med det tidigare avtalet för statligt anställda, bekräftar Sekos pensionsförhandlare Helen Thornberg.

Den sammanlagda premien på inkomster under taket blir alltså sex procent. Det kan jämföras med 4,5 procent i de flesta stora pensionsavtal, som Avtalspension SAF-LO (för privatanställda arbetare) och ITP 1 (för privattjänstemän). Dessutom kommer de statligt anställda att tjäna in tjänstepension från första lönen, medan privat anställda arbetare och tjänstemän tjänar in pension först från 25 års ålder.

De statligt anställda kan dessutom tjäna in tjänstepension ända till 67 års ålder. I de statsanställdas gamla pensionsavtal krävs en överenskommelse med arbetsgivaren för att man ska tjäna in pension efter att man har fyllt 65 år.

I det gamla pensionsavtalet för statligt anställda finns en möjlighet (inte rättighet) till deltidspension, som har använts mycket olika hos olika arbetsgivare. Vissa myndigheter har varit generösa, andra har inte beviljat deltidspensioneringar alls.

– Generellt upplever vi att möjligheten till delpension har stramats åt sedan den infördes 2003, säger Helen Thornberg.

Den nya försäkringen inom PA 16 är tänkt som en ersättning för det gamla avtalets bestämmelser om deltidspension. De 1,5 procent som ska avsättas till den nya försäkringen är mer än vad det gamla avtalets deltidspension beräknades kosta då den infördes.