panel

Arbetets Martin Klepke modererar debatten om kollektivavtalen i Almedalen.

 

Hur kommer kollektivavtalen att se ut i framtiden? Det diskuterade en panel ledd av Arbetets politiska redaktör, Martin Klepke, på måndagen.

Tidningen Arbetet arrangerar tre seminarier i Kommunals tält vid Hamnplan 5 i Almedalen under veckan. På måndagen hölls det första under rubriken ”Lagar kommer och går men kollektivavtal består – eller inte?”. Inbjudna till panelen var Gerald Lindberg, avtalschef, Livsmedelsarbetareförbundet, Susanne Spector, Arbetsmarknadsekonom, Svensk Näringsliv, och Lasse Thörn, chef för arbetslivsenheten på LO.

Martin Klepke inledde debatten med en historisk exposé över den svenska modellen och kollektivavtalens roll på arbetsmarknaden. Sedan huvudavtalet mellan Landsorganisationen i Sverige och Svenska Arbetsgivareföreningen tecknades 1938 har det tjänat Sverige väl, menar han. Innan dess präglades landet av stora inkomstskillnader, rekordmånga strejker och konflikter, förklarar Martin Klepke inför trettiotalet åhörare i publiken. Men,  konstaterar han, nu skakar marken återigen under den svenska modellen.

– Vi har sett hur medlemsantalen i fackförbunden sjunker och att politiker, framför allt från borgerligt håll, blandar sig i lönerna, säger Martin Klepke.

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl, säger också Susanne Spector från Svenskt Näringsliv. Men den behöver utvecklas, anser hon.

– Tidigare hade vi en väldigt homogen arbetskraft. Nu går vi mot en mer heterogen arbetskraft och då bör vi även se över de lägsta lönerna.

Klepke: Vore det inte bra att utbilda folk i stället för att sänka lönerna?

– Det behövs både och. Vissa vill eller kan inte utbilda sig och det måste finnas möjligheter för båda grupperna att komma in på arbetsmarknaden, säger Susanne Spector.

Från LO-sidan ville man gärna lyfta fram att det börjar ser ljusare ut; medlemsantalet växer igen efter det stora tappet efter Alliansens införande av diversifierade medlemsavgifter och slopad avdrag 2007. Men att politiker stoppar fingrarna i burkar de inte borde är Lasse Thörn kritisk till.

– Politikerna ska vara med och underhålla – inte styra – systemet. Parterna måste få stöd från staden i lagar och regler, som en bra a-kassa, socialförsäkringar och tillgång till en fungerande barnomsorg och äldrevård.

Gerald Lindberg från Livsmedelsarbetarförbundet ser ytterligare ett hot mot den svenska modellens nuvarande existens: De sifferlösa avtalen.

– Tecknar alltför många förbund sådana kan vi till sist inte stå upp för den svenska modellen. Teckna avtal och värva medlemmar, det är mitt budskap. Vi måste upprätthålla täckningsgraden, det ger legitimitet till systemet, säger han.

Samtliga paneldeltagare gav tummen ned till lagstiftning om lägsta löner och allmängiltigförklaring. Men kring ökad lönespridning gick åsikterna isär. Svenskt Näringsliv vill se större löneskillnader i framtidens kollektivavtal.

– Lönespridningen har legat still de senaste 15 åren. Vi ska inte hoppa härifrån till USA, men båda parter har ett ansvar för att diskutera hur vi möter den alltmer polariserade arbetsmarknaden. För vad är rättvisa? Att ha ett jobb är troligtvis mycket bättre än att stå utanför arbetsmarknaden, säger Susanne Spector.

– Jag har inget emot lönespridning, ”vägen uppåt är fri”, som jag brukar säga, säger Gerald Lindberg.

Lasse Thörn från LO är rädd för att en ökad lönespridning, med fler låginkomsttagare, kommer innebära framväxten av working poor, det vill säga människor som inte kan försörja sig på sitt yrke.

– Vi vill hellre se bättre matchning, mer utbildning och att människor ska växa på sina arbetsplatser för att sedan komma ut på andra sidan som glada pensionärer. Ingen ska behöva vara utsliten redan vid 58, säger Lasse Thörn.

Arbetet i Almedalen

Arbetets seminarier i Almedalen under veckan Onsdag: Ungdomars situation på arbetsmarknaden Moderator: Martin Klepke, politisk redaktör Arbetet Deltagare: Tobias Baudin, andre vice ordförande, LO, Irene Wennemo, statssekreterare, Mattias Dahl, förhandlingschef, Handels. Torsdag: Har läsning blivit en klassfråga? Moderator: Jonna Sima, kulturredaktör Arbetet. Deltagare: Susanna Lundell, chefredaktör Kommunalarbetaren, Daniel Suhonen, författare och chef för tankesmedjan Katalys, Tobias Gerdås, opinionsbildningsansvarig, LO. Var: Kommunals tält, Hamnplan 5. När: 13.00-13.45. Vi bjuder på macka och mineralvatten. Välkomna!