Efter 18 månaders paus är både fack och arbetsgivare beredda att gå varandra till mötes för att komma överens. Det handlar om att byta reglerna för turordning vid uppsägning mot omställning och utbildning för fortsatt jobb.

– Vi vill att kompetens ska vara huvudkriteriet för turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv.

I förra veckan återupptog PTK och Svenskt Näringsliv förhandlingarna om las-regler och omställning. De ska ses igen 17 augusti och har en rad förhandlingstillfällen inplanerade.

PTK:s förhandlingschef Niklas Hjert är förtegen om vad som hände på mötet i förra veckan.

– Vi kan konstatera att vi kommer fortsätta våra diskussioner. Och nu är det pågående förhandlingar och jag vill inte säga något om dem, säger han.

Det var i december 2013 som det tog stopp i förhandlingarna. PTK och Svenskt Näringsliv stod för långt ifrån varandra för att kunna fortsätta. Sedan dess har parterna träffats många gånger i andra sammanhang och vid flera tillfällen pratat om innehållet i de pausade förhandlingarna. Och nyligen stod det klart att både fack och arbetsgivare är beredda att rucka på sina uppfattningar och försöka komma överens.

Arbetsgivarna vill alltså att kompetens ska få större tyngd än anställningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Dessa diskussioner handlar även om antal undantag och storlek på turordningskretsar. En invändning från fackligt håll är att arbetsgivarna tidigare velat ha total makt över vem som ska sägas upp.

Nu är ett fackligt önskemål att kompetenskriteriet ska vara begripligt och reglerat på något vis för att hindra godtycke och för att den uppsagde ska veta vad som saknades i hens kunnande. Tidigare i diskussionerna har arbetsgivarna nämnt den senaste löneförhöjningen som ett möjligt kriterium vid uppsägningar. Tjänstemännen har individuella löner och påslaget antas spegla hur bra en tjänsteman sköter sitt jobb.

PTK vill ha kontinuerlig kompetensutveckling så att tjänstemännen hela tiden har möjlighet att klara jobben och har kunskaper som gör dem anställningsbara. För tjänstemännens kontinuerliga utbildning vill facket inrätta en kompetensstiftelse dit en procentandel av lönesumman ska avsättas. Tanken är stiftelsen ska stå för studievägledning och inkomstbortfallet under studierna. Och det är tjänstemän med minst fem års yrkeserfarenhet som ska ha möjlighet att studera med hjälp av stiftelsen.

Facket vill även bygga ut omställningsavtalet – bland genom att de ska omfatta visstidsanställda och dem som riskerar att sägas upp på grund av sjukdom.