Kollektivavtalen har i decennier varit stommen i den svenska lönebildningen.

Internationellt utmärker sig systemet genom att lönen helt bygger på avtal mellan arbetsmarknadens parter utan någon inblandning från politikerna i regering och riksdag.

Modellen har fungerat bra så länge tillräckligt stora delar av arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtalen.

I dag ser vi dock förändringar. Styrkeförhållandena på arbetsmarknaden har förändrats, vi omfattas alltmer av internationella regler som inte är avpassade för det svenska modellen, politiker lägger sig i allt högre utsträckning i lönebildningen och uttalar sig om hur höga eller låga lönerna bör vara och vi har också sett enskilda arbetsgivare vägra följa de centrala kollektivavtalen.

Är allt detta övergående problem? Eller är vi på väg mot en ny verklighet på arbetsmarknaden där kollektivavtalen blir allt svårare att försvara?

Och vad händer då med den svenska lönebildningen och de svenska kollektivavtalen?

Arbetets seminarium startar kl 13.00 idag i Kommunals tält vid Hamnplan 5 i Visby.

Medverkande:

Gerald Lindberg, Avtalschef, Livsmedelsarbetareförbundet.

Susanne Spector, Arbetsmarknadsekonom, Svensk Näringsliv.

Lasse Thörn, Chef arbetslivsenheten, LO.

Moderator: Martin Klepke, Politisk redaktör, Arbetet.