Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Nordiska fack inom besöksnäringen kräver åtgärder från arbetsgivarna.

Sexuella trakasserier är tyvärr vardagsmat för anställda inom hotell- och restaurangbranschen i alla nordiska länder. Alltför många utsätts för trakasserier av tafsande gäster, får höra sexuella anspelningar och leva med en sexistisk jargong. Detta kommer fram i flera undersökningar som nordiska fackförbund inom besöksnäringen har gjort bland sina medlemmar. Övergreppen sker från kollegor, från chefer och från gäster. Anställda får sällan metoder eller stöd för hur man ska hantera och förebygga sexuella trakasserier.

Nu driver de nordiska fackförbunden inom besöksnäringen på för att motverka sexuella trakasserier. Vi kommer att debattera och lyfta frågan för att uppmärksamma att våra medlemmar utsätts för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. Vi kräver aktiva åtgärder av arbetsgivare som att till exempel ta fram tydliga riktlinjer för hur man förebygger trakasserier och hanterar problemen i vardagen på arbetsplatserna.

Problemen med sexism och sexuella trakasserier är utbrett i vår bransch och hänger tätt samman med att så många har en otrygg anställning. Det finns också en traditionell kultur som säger att gästen alltid har rätt. Både kvinnor och män drabbas av sexuella trakasserier, men det vanligaste är att män trakasserar kvinnor. I vår bransch finns ofta tydliga hierarkier, både inom arbetsplatsen och i relationen till kunderna. Unga kvinnor har ofta jobben längst ner i hierarkin. Till detta kommer också att vi jobbar i en bransch där vi serverar alkohol. Alla dessa faktorer medverkar till att en kultur växt fram där anställda får höra att det ingår att ta skit av kunder och kollegor. Så ska det naturligtvis inte vara.

Sexuella trakasserier är ett tabubelagt ämne som det är svårt att prata om. Många tiger, lider och låtsas som att inget har hänt. Trots att vi vet att sexuella trakasserier är ett utbrett problem upplever vi att alltför få vänder sig till facket och ber om hjälp. Men nu vill vi lyfta att sexuella trakasserier är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Det kan ge fysiska och psykiska besvär och hindra anställda att känna arbetsglädje och minska viljan att utvecklas i yrket.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret och är den som ska se till att anställda har en bra psykosocial arbetsmiljö. Så varför får detta fortgå år efter år? Det är en fråga om allas lika värde och rätt.

Som fackförbund driver vi på stenhårt för att ingen ska behöva utstå sexism på sin arbetsplats. Vi förväntar oss att arbetsgivare ska göra detsamma.

Vi behöver arbeta långsiktigt och förebyggande tillsammans med branschorganisationer om vi ska kunna utrota sexismen i branschen. Många måste dra åt samma håll för att vända utvecklingen. Arbetsgivare måste se till att arbetsmiljön är fri från övergrepp och sexuella trakasserier. Som gäster har vi ett ansvar för att bete oss schyst mot den som till exempel serverar, blandar drinkar eller städar. Som kollegor måste vi hjälpas åt att uppmärksamma problemen, skapa ett arbetsklimat som bygger på respekt och stötta om någon ändå drabbas. Ingen ska utsättas för sexuella kränkningar i vår bransch. Nolltolerans är det enda som gäller.

Vi vill ändra den utbredda acceptansen av ett oacceptabelt beteende. Ingen ska behöva utstå kränkningar på sitt jobb! #AldrigOK

 

Styrelsen för NU HRCT

Tina M Madsen, 3F, Danmark

Clas Delp, Fellesforbundet, Norge

Therese Guovelin, HRF, Sverige

Markku Björn, PAM, Finland

Finnbogi Sveinbjörnsson, SGS, Island

Niels Olgeirsson, MATVIS, Island

 

FOTNOT: För ytterligare information kontakta Kristjan Bragason, generalsekreterare för NU HRCT, tel.+45 889 21354, e-post: kristjan.bragason@3f.dk