En överbelastad arbetsförmedlare får sina stressrelaterade besvär klassade som arbetsskada i kammarrätten. Därmed får han livränta och ersättning för sin inkomstförlust på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlaren hade fått stressrelaterade besvär med bland annat ångest och magproblem på grund av ett mycket stressigt arbete med stora krav på tillgänglighet.

Försäkringskassan medgav att arbetet varit stressigt men godkände inte besvären som arbetsskada. Myndigheten menade att arbetsförmedlaren hade haft psykiska besvär i sin ungdom och att det i stället var dessa besvär som orsakat den nedsatta arbetsförmågan.

Arbetsförmedlaren överklagade beslutet genom LO-TCO Rättsskydd till förvaltningsrätten, där han vann mot Försäkringskassan. Men myndigheten gick vidare till kammarrätten som nu gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Principen om ”befintligt skick” är en av arbetsskadeförsäkringens viktigaste, skriver LO-TCO Rättsskydd i en kommentar till domen. Försäkringen utgår från individens förutsättningar och inte någon ”normalperson”.

Kammarrätten konstaterar också i domen att arbetsförmedlarens psykiska besvär från ungdomen ”tillhör hans befintliga skick” och inte ska påverka hans rätt till livränta.