Mats Hagljungs engagemang i bandyklubbens bolag gjorde att han inte fick ersättning från a-kassan. – Om någon som arbetar ideellt tar på sig uppdrag i bolaget kan den hamna riktigt i klistret, konstaterar Mats. Nu driver LO-TCO Rättsskydd hans fall vidare. Foto: Mats Andersson

Mats Hagljungs engagemang i bandyklubbens bolag gjorde att han inte fick ersättning från a-kassan. Nu har han fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Mats Andersson

 

Ska man mista a-kassan för att man arbetar ideellt som bandytränare? Nej, säger Högsta förvaltningsdomstolen.

Arbetet har tidigare berättat om Mats Hagljung, som ställde upp som tränare för bandyföreningen Söråkers IF. Han är ordförande i föreningen och dessutom ordförande i föreningens aktiebolag, som driver idrottsanläggningen på kommunens uppdrag. Han har inte fått någon ersättning för sina insatser, men det ställde ändå till problem när han blev arbetslös för tre år sedan. A-kassan nekade honom ersättning – eftersom han satt i bolagsstyrelsen räknades han som företagare.

Orimligt, tyckte Mats Hagljungs fack Unionen, och lät LO-TCO Rättsskydd driva fallet.

– Det handlar om vem som bedriver näringsverksamhet och ska ses som näringsidkare. Jag kan tycka att a-kassorna tolkar det här begreppet ganska strängt, sade Magnus Eriksson, jurist på LO-TCO Rättsskydd, till Arbetet i våras.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten gav a-kassan rätt: Mats Hagljung var företagare och skulle inte få a-kasseersättning. Men nu har alltså målet prövats i högsta instans, och a-kassan förlorade. Mats Hagljung kan inte räknas som företagare, enligt domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Läs också: