150 nyutexaminerade läkare jobbar i den skånska vården i väntan på att få göra allmäntjänstgöring, AT. Mer än hälften av dem saknar handledning. Nu varnar Sveriges yngre läkares förening för både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblem, rapporterar P4 Malmöhus.

– Då finns det alltid en risk att man hamnar i en situation där man fattar beslut som man inte har möjlighet att förankra, utan man får göra så gott man kan och då är det en risk att inte alltid fatta de mest patientsäkra besluten, säger ordförande Emma Spak.

Det är vanligt att nyutexaminerade läkare arbetar i väntan på att göra sin AT-tjänst. Allmäntjänstgöring är ett krav för att få läkarlegitimation — men köerna är långa.

 

AT - allmäntjänstgöring

Godkänd allmäntjänstgöring är ett krav för att få läkarlegitimation. Det går dock att vikariera som underläkare innan fullgjord AT. Då krävs nio fullgjorda och godkända terminer på läkarprogrammet — och att hela kursen i den specialitet läkaren skall vikariera inom är godkänd. En vikarierande underläkare har i princip samma skyldigheter och ansvar som en legitimerad läkare. Väntetider till AT varierar — men är lång i hela landet. Genomsnittlig väntetid är nu 9,6 månader, enligt Sveriges yngre läkares förening. I Stockholm är den hela 18 månader. Källa: Sveriges läkarförbund