IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe valdes till ny ordförande för Industrianställda i Norden (IN) idag, fredag. Tillsammans organiserar de 20 förbunden som ingår i IN cirka en miljon arbetare och tjänstemän.

a504f8cc9e5fc4da_400x400ar– Jag är självklart hedrad och ser fram emot att leda vårt gemensamma arbete för att stärka industriarbetarnas inflytande i såväl Europa som i världen, säger Anders Ferbe i en kommentar till det nya uppdraget.

Vartannat år samlas IN för att välja nya företrädare och ta fram långsiktiga strategier. I år samlas de nordiska industrifacken i Stockholm och har inriktning på utvecklingen i Europa.

– För mig är det viktigt att vi fortsatt kan utveckla vår unika nordiska samverkan. Utöver industripolitik står avtalsfrågorna högt på dagordningen, liksom arbetsmiljöfrågorna och utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågorna, säger Anders Ferbe.