När lönen inte kom på avtalad dag vände han sig till facket, som lyckades hitta ägaren till det konkursdrabbade byggbolaget efter en lång och intensiv jakt. Men då tyckte Kronofogden att det var för sent. Nu drar facket staten inför domstol.

Byggnads anlitade Delgivningstjänst för att delge arbetsgivaren sin betalningsuppmaning, men det visade sig inte vara helt lätt. Av delgivningsmannens efterforskningar framgick att den nye ägaren varit inblandad i ett antal bolagsplundringar.

Enligt förmånsrättslagen ska en fordran på lön ske inom tre månader från konkursansökan. Men samma lag säger också att om arbetstagaren inte kunnat nå arbetsgivaren med en betalningsuppmaning inom tre månader gäller den tid som ”bedöms skälig”.