Staten hjälper inte arbetslösa tjänstemän tillbaka i jobb, enligt två nya rapporter från TCO, som handlar om tjänstemännens behov av aktiv arbetsmarknadspolitik och stöd till omställning. Enligt rapporterna har tjänstemännen hittills i stor utsträckning fått lösa sin omställning själva.

Ekonomisk trygghet är en förutsättning för omställning, slår TCO fast. Därför måste taket i a-kassan höjas och följa med inkomstutvecklingen. Och Arbetsförmedlingen måste bidra till tjänstemännens behov av omställning till nytt jobb. I dag hanterar inte myndigheten omställning för tjänstemän, slår TCO fast. Andra slutsatser enligt TCO-rapporterna:

Ge tjänstemännen möjlighet till vidareutbildning hela arbetslivet. Idag finns stora brister och systemet är inte dimensionerat för yrkesverksamma. Därför bör högskolorna få ett omställningsuppdrag.

Studiefinansiering är avgörande för kompetensutveckling och vidareutbildning. Åldersgränser, belopp och andra delar av studiemedelssystemet behöver ses över.

Sjukskrivna måste få bättre och tidigt stöd att komma tillbaka i arbete. Arbetsgivarna behöver ges ekonomiska drivkrafter att ta ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning.