Trots ständiga krav från facket har Försvarsmakten inte gjort någon lönekartläggning sedan 2008. Nu anmäler Försvarsförbundet arbetsgivaren till Nämnden mot diskriminering.

marika_olsson

Marika Olsson.

– Ungefär hälften av våra medlemmar är kvinnor. Vi vill veta om det finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i försvarsmakten, säger Marika Olsson, ombudsman vid Försvarsförbundet, som organiserar omkring 3 000 tjänstemän, i huvudsak civilanställda.

Som tidningen Arbetsvärlden berättade i våras har försvarsmakten inte gjort någon lönekartläggning sedan 2008, trots att diskrimineringslagen säger att alla arbetsgivare ska kartlägga och analysera löner utifrån kön vart tredje år.

I vintras anmälde Försvarsförbundet därför Försvarsmakten till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som är den myndighet som ska se till att lagens krav på lönekartläggningar följs.

DO ansåg dock att det är effektivare och snabbare att facket driver frågan på egen hand. I dagarna skickar Försvarsförbundet en anmälan till Nämnden mot diskriminering för att sätt tryck bakom sitt krav.

– Vi begär att nämnden mot vite ska kräva att lönekartläggningen görs, säger Marika Olsson.

ÖB Sverker Göransson har förklarat för riksdagens försvarsutskott att en lönekartläggning är svår att göra eftersom försvaret organiserar om sig, och de civilanställdas arbetsuppgifter inte alltid stämmer med den tjänst de har.

– Omorganisationer sker ständigt, säger Marika Olsson. Så med det argumentet skulle lönekartläggningar aldrig vara möjliga.

Seko Försvar håller med Försvarsförbundet, även om Seko inte har drivit frågan om lönekartläggning lika hårt.

– Vi står bakom kravet på lönekartläggning. Vid varje löneförhandling påtalar vi att en kartläggning saknas, säger Hans Montan, som företräder 1 300 civilanställda arbetare inom försvaret.