Efter en 18 månader lång paus sätter sig PTK och Svenskt Näringsliv åter i förhandlingar om anställningsskydd och omställning. Uppenbarligen tror fack och arbetsgivare att det nu ska gå att komma överens.

– Digitaliseringen gör omstruktureringen snabbare och den gör kompetensutvecklingen ännu viktigare. Verklig trygghet i anställningen kan bara den få som har kompetens. Nu måste tjänstemännen få tillgång till ordentlig kompetensutveckling, säger Niklas Hjert, PTK:s förhandlingschef.

Svenskt Näringslivs Christer Ågren vill inte närmare gå in på förhandlingarnas innehåll. Han säger:

– Min uppfattning är att vi har större möjlighet än tidigare att bryta igenom och hitta en lösning-

För att fack och arbetsgivare ska kunna sluta ett avtal måste de enas om något slags byte. Arbetsgivarna vill att kompetens ska få större betydelse och anställningstid mindre tyngd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De vill också ha möjlighet att göra fler undantag från turordningslistan.

PTK vill ha bättre omställning för uppsagda och att omställningsavtalet även ska omfatta sjuka och visstidsanställda. Dessutom vill PTK ha utbildning för dem som har jobb och förhoppningen är att skapa stiftelse som ger ekonomiska möjligheter för tjänstemän att studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Förhandlingarna avstannade i december 2013 för att PTK och Svenskt Näringsliv inte såg någon möjlighet att komma överens. Både Niklas Hjert och Christer Ågren berättar att de träffats många gånger under tiden sedan dess och att de vid många tillfällen pratat om omställning och turordning.

– Det skulle ju inte vara någon idé att gå tillbaka till förhandlingsbordet om vi ha samma uppfattning som för ett och halvt år sedan. Från båda håll finns nu en vilja att komma överens, säger Niklas Hjert.

PTK:s förhoppning är att parterna ska ha ett nytt avtal klart i höst.