Risken finns att arbetare och tjänstemän får olika regler för anställningsskydd och omställning. IF Metall och Handels har under våren diskuterat med sina motparter och nu återupptar PTK och Svenskt Näringsliv sina förhandlingar.

– Det är klart att två olika processer kan ge olika resultat, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Efter 18 månaders uppehåll återupptar Svenskt Näringsliv och PTK sina förhandlingar om turordning och omställning. Parterna vill nu inte närmare berätta om innehållet, men de har uppenbarligen närmat sig varandra eftersom de träffas igen med den uttalande förhoppningen att sluta avtal inom några månader.

För ett drygt år sedan bjöd IF Metall in till förhandlingar och resultatet har blivit diskussioner i en ny konstellation. Vid flera tillfällen har Handels och IF Metall träffat Svensk Handel, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen för diskussioner.

Enligt uppgift till Arbetet har diskussionerna varit långtgående och bland annat handla om att göra hela las dispositiv – i betydelsen att hela lagtexten ska vara möjlig att ändra på i kollektivavtal.

Handels avtalssekreterare Per Bardh säger att facken gemensamt lyft fram omställning för uppsagda, otrygga anställningar som visstids- och bemanningsanställda samt kompetensutveckling.

– Tillsammans kan vi konstatera att det här är så intressant att vi gemensamt vill hitta lösningar på, säger Per Bardh.

Den nya konstellationen Handels och IF Metall motiveras av flera saker. Per Bardh säger att förhållandena på lager och i partihandeln liknar dem i industrin och industrin och handeln har enligt honom samma problem och samma syn på bland annat otrygga anställningar. Det finns också de som pekar på att en växande e-handel gör förhållandena i handeln mer lika villkoren i industrin.

Parterna i de här förhandlingarna har träffats flera gånger och att det sägs att de är på gång att börja skriva texter. Per Bardh berättar att man nu gör uppehåll över semestern och att det finns många möten inplanerade för att fortsätta diskussionerna.