De tre stora apotekskedjorna har övergett Almega och gått över till Svensk Handel. Nu funderar de mindre på att följa efter.

Apoteksbranschen har delats upp mellan två arbetsgivarorganisationer.

Det började i våras när ICA-ägda Apotek Hjärtat valde att lämna Almega för Svensk Handel. Kort därefter gjorde Apoteket AB och Kronans detsamma.

De två mindre kedjorna Lloyd och Apoteksgruppen valde att stanna kvar hos Almega. Men Lloyd är tveksamma, rapporterar tidningen Kollega.

– Vi har inte fattat beslut om vi ska gå över till Svensk Handel eller stanna i Almega, säger Camilla Giske, HR-chef på Lloyd till tidningen Kollega.

Att de stora kedjorna valt att gå över till Svensk Handel beror främst på deras breda kunskaper om handeln.

– Almega har framför allt varit en arbetsgivarorganisation medan Svensk handel har en näringslivspolitisk kompetens inom handelsområdet, säger Eva Fernvall Apoteket AB till tidningen Kollega.

I nästa avtalsrörelse kommer förhandlingarna mellan Svensk Handel och Unionen väga tyngst, till skillnad mot tidigare då Almega dominerade branschen.