Anders Borg söker nytt jobb. Foto: Jonas Ekströmer

Anders Borg anser att lagen måste ändras för att unga och nyanlända ska komma i jobb. Turordningsreglerna står iväg för att de ska få fäste arbetsmarknaden enligt honom. Fack och arbetsgivare vill dock lösa problemen på arbetsmarknaden i förhandlingar.

– Vi föredrar förhandlade förändringar för de är mer hållbara. Risken är att politiska beslut som inte har en bred förankring rivs upp när majoriteten i riksdagen ändras, säger Christer Ågren, vice vd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor hos Svenskt Näringsliv.

Niklas Hjert, förhandlingschef i Unionen och hos PTK, resonerar likadant – avtal är det som håller i längden.

I en intervju i Dagens Nyheter berättar Anders Borg att han ändrat sig och vill förändra lagstiftningen om arbetsrätten. Han trodde att arbetslösheten skulle minska bland ungdomar och bland nyanlända till följd av tillväxten efter 2010, men han hävdar nu att alliansregeringen underskattade problemet med trösklar.

Anders Borg säger att det var svårare än väntat för arbetsmarknadens parter att använda lärlingsutbildning och yrkesintroduktion för att få ner arbetslösheten. Därför har han nu ändrat uppfattning.

– Jag anser att det är nödvändigt att gå den politiska vägen och förändra arbetsrätten. Det kan göras på olika sätt. Man kan vidga kretsen som undantas från turordningen , införa särskilda regler för mindre företag eller ha större frikretsar. Men oavsett hur lösningen blir ,bör den genomföras i början av nästa mandatperiod, säger Anders Borg till DN.

Fackets Niklas Hjert håller inte alls med.

– Anders Borg antyder att unga och nyanlända skulle lättare komma i jobb om det bara blir enklare regler för arbetsgivarna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Någon sådan koppling kan jag inte se, säger han.

Niklas Hjert säger att det behövs andra slags åtgärder för att ordna jobb åt unga och nyanlända. För unga som inte fått ordentliga kunskaper i skolan är det kunskapsbristerna som måste överbryggas. Och för nyanlända är åtgärder på gång för att få dem snabbare in på arbetsmarknaden.

Christer Ågren håller däremot med Anders Borg om problemen med att få unga och nyanlända i arbete. Trösklarna är för höga. Samtidigt säger han att fack och arbetsgivare måste lösa de problem som finns på arbetsmarknaden. Om parterna inte lyckas med det så kan parterna tvingas acceptera att politikernas tålamod tar slut och att politikerna bestämmer sig för att lagstifta.