Låt inte extremister styra debatten! LO ger råd om hur fackligt aktiva ska bemöta rasism, sexism med mera på nätet.

Fackliga medlemmar som är aktiva på nätet vittnar om att de blivit utsatta för grova och rasistiska påhopp. Detta har blivit synligt i samband med utvärderingarna av LO:s Alla kan göra något, ett projekt som handlar om hur facket ska bemöta rasism och högerpopulism.

Många fackligt aktiva deltar i debatten på sociala medier, i tidningarnas kommentarsfält och på olika digitala debattforum. Men när de fackligt aktiva tar avstånd från främlingsfientlighet väller det fram aggressiva svar. Ännu värre är det när fackliga företrädare kritiserar SD. Då blir svaren hatiska. Vi har också sett hur skribenter, politiker och fackliga frontfigurer blir utsatta för hot och smädelser genom anonyma mejl eller brev. I många fall är retoriken direkt hämtad från rasistiska och högerextrema webbsidor, även det ett fenomen som ökat i omfattning. I Sverige i dag finns flera hundra högerextrema och rasistiska bloggar.

En konsekvens av näthatet är att människor skräms till tystnad. Den hatiska retoriken leder till att fackligt aktiva börjar fundera över om priset för engagemanget är för högt. Risken är stor att människor väljer att sluta delta i debatter, i synnerhet på forum på nätet.

När rösterna blir färre, när fler tvekar inför att delta i den politiska debatten, då försvagas det folkliga inflytandet. Det riskerar att skapa en ond cirkel. Om färre deltar i debatten ökar ofta stämningarna av politiskt utanförskap. Det är i sin tur en grogrund för högerpopulism och extremism.

Rasistiska resonemang på digitala forum och kommentarsfält är ofta hämtade från webbsajter som Avpixlat och Fria Tider. I det senaste numret av tidskriften Arena skriver Mathias Våg om hur högerextremister försöker bygga upp en alternativ offentlighet genom att upprepa ett och samma budskap. Den så kallade researchgruppen, där Wåg ingår, har kunnat visa att 55 000 personer har registrerat konton på Avpixlat för att kunna skriva kommentarer. Av dessa hade 6 300 skrivit mer än 10 kommentarer. Av skribenterna var fyra av fem män och de flesta var mellan 40 och 50 år.

För LO är det viktigt att medlemmar är aktiva och att digitala forum inte överlämnas till mörkerkrafter. Därför har LO tagit fram skriften Upp till kamp mot näthatet. Syftet är att hitta vägar för att bemöta och hantera näthatet och uppmuntra fackligt aktiva att vara aktiva i den digitala debatten. Skriften innehåller också ett antal konkreta uppmaningar:

• Låt inte extremister styra debatten på nätet. Bemöt högerpopulism, rasism och hat mot kvinnor och hbtq-personer.

• Ta avstånd från ett hatiskt språkbruk. Föregå själv med gott exempel genom att komma med argument i sakfrågorna och inte med oförsonliga personangrepp.

• Polisanmäl alltid hets mot folkgrupp, förtal och olaga hot.

• Dokumentera och spara dokument som visar hets mot folkgrupp, förtal och olaga hot. Gör skärmdumpar om hets mot folkgrupp förekommer på webbsidor. Webbsidor kan ändras och det är viktigt att ha kvar bevisen.

Det öppna samhället och yttrandefriheten är politiska mål som är nära förbundna med försvaret för demokratin. LO försvarar yttrandefriheten. Alla ska ha rätt att yttra sig, även LO:s motståndare. Men ingen ska skrämmas till tystnad.

Keth Thapper

samordnar och utvecklar LO:s arbete mot rasism och främlingsfientlighet

Mats Wingborg

arbetar med dessa frågor på uppdrag av LO