Martin Klepke webbledartopp

Ska man tolka Miljöpartiets beslut att säga nej till individualiserad föräldrapenning välvilligt kan man säga att de värnar rättvisan, åtminstone för en del.

Flexibiliteten i dagens föräldrapenning skapar ju möjligheter för vissa hushåll att dra ut på uttagen under en längre tid och fördela dagarna mer lika mellan föräldrarna.

Men vilka hushåll gynnas?

En rad studier, allt från försäkringskassan statistik till TCO:s studie i samarbete med Karolinska institutet och LO:s utmärkta utredningar visar ett tydligt klassmönster.

Hushåll med flexibla arbetstider och oftast högre lön ­tjänar på dagens system och kan till och med använda den för större rättvisa mellan könen.

För det stora flertalet familjer, och speciellt för det stora arbetarkollektivet, är förhållandet det rakt motsatta.

Få reformer skulle därmed gynna kvinnors möjligheter och position på arbetsmarknaden så mycket som en rak fördelning av föräldradagarna. 50 procent till vardera föräl­dern.

Det är märkligt att som Miljöpartiet utgå från klassmässi­ga särfall som gynnar vissa medel- och höginkomsttagare för att skapa ett system som ska gälla tvingande för alla.

Normen ska gynna flertalet. Flexibiliteten får bli ett komplement.