Var du på S-kongressen och tävlade i Arbetets quiz? Eller har du gjort quizen här på arbetet.se? Då grunnar du säkert på vilka som var de rätta svaren. Här kommer de:

 

1. Inför valet 2014 var 90-dagarsgarantin för unga Socialdemokraternas viktigaste vallöfte. Garantin innebär att unga arbetssökande inom 90 dagar ska erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning. Vid vilken S-kongress togs beslutet om att driva 90-dagarsgarantin?

Rätt svar: På partikongressen i Göteborg 2013

SSU hade drivit frågan starkt under tiden före kongressen 2013. När kongressen skulle behandla frågan hade partistyrelsen bestämt sig och rekommenderade ett ja till förslaget.

 

2. Lagen om anställningsskydd debatteras ständigt. Det behövs nya regler och lagen är för omfattande, anser kritikerna. Men en av nedanstående personer/befattningar är sedan länge redan undantagen från las, vilket är ganska okänt. Vilken?

Rätt svar: Sambo med arbetsgivaren, om de bott ihop länge

Ett prejudicerande fall i Arbetsdomstolen har slagit fast att ett och ett halvt års samboskap med arbetsgivaren är nog för att undantas från las. Även fartygsbefäl till sjöss och förvaltningschef i kommunal förvaltning har varit uppe i AD, men båda har bedömts falla under las.

 

3. Tills nyligen var det bara ett land förutom Sverige som inte hade någon gräns för hur mycket friskolor får ta ut av skattepengar i vinst. Detta andra land röstade dock nyligen om att begränsa vinstuttaget och lämnar alltså Sverige kvar som enda land utan begränsningar. Vilket andra land var det?

Rätt svar: Chile                                                                   

I januari 2015 röstade Chile för att avskaffa systemet med obegränsade vinstuttag.

 

4. Nu pågår striden om överskottsmålet för fullt. Finansminister Magdalena Andersson vill byta ut dagens mål på ett överskott på 1 procent i statens budget över en konjunkturcykel till att balans ska råda över en konjunkturcykel, alltså att staten ska gå plus minus noll. Överskottsmålets skapare, ekonomiprofessorn Assar Lindbeck, säger i dag så här om sitt eget mål:

Rätt svar: Överskottsmålet bör avskaffas. Jag kunde aldrig drömma om att politikerna skulle hålla fast vid det så länge.

Assar Lindbeck yttrade dessa ord 2011 på ett seminarium hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Sedan dess har han många gånger upprepat att överskottsmålet bör avskaffas.

 

5. ”Utanförskapet” blev ett begrepp till valet 2006. Så här skrev det parti som framför allt förknippats med begreppet inför valrörelsen samma år:
”Socialdemokraterna med drygt hundra år på nacken kämpade i början för frihet och rättvisa och mot den lilla maktelit som styrde det gamla svenska bondesamhället. Hundra år senare har de bytt plats och nu sitter socialdemokratin som en styrande elit. Socialdemokraterna har skapat en ny underklass: utanförskapet.” Vilket parti står bakom orden?

Rätt svar: Moderaterna

Orden är hämtade från en av de skrifter där Moderaterna inför valet 2006 hårdlanserade uttrycket ”utanförskapet”.

 

6. Meddelarfrihet gäller offentligt anställda och Socialdemokraterna vill att den också ska gälla privata bolag med offentligt finansierad verksamhet.
Men meddelarfriheten säger också att du får vara anonym. Om du vill skvallra för en journalist om ett missförhållande och journalisten utan att tala om det för någon ändå skriver ditt namn i tidningen. Vem kan då ställas till svars i en rättegång?

Rätt svar: Journalisten själv

Lagen om meddelarfrihet omfattar alla anställda i ett medieföretag. Alla som kan få tillgång till källor har ett personligt straffansvar att hålla tyst. Ansvarig utgivare tar bara över straffansvaret om hon eller han får del av uppgifterna. Även här finns en prejudicerande dom där två journalister blev dömda för brott mot källskyddet. De hade röjt en källa i en artikel, men ansvarig utgivare hade aldrig blivit informerad om att källan ville vara anonym.

 

7. LO:s tidigare chefekonom P-O Edin slog nyligen alla med häpnad då han krävde kraftigt ökade statliga investeringar för att bekämpa arbetslösheten. Hur stora statliga investeringar ansåg han vara lämpligt?

Rätt svar: 2 000 miljarder under tjugo år

Det var i rapporten Totalrenovering av Sverige, en delrapport i LO:s stora projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, som P-O Edin tidigare i vår slog många med häpnad med den höga summa han rekommenderade i statliga investeringar.