Europafacket rasar mot EU:s regelförenklingar. Det ställer företagens intresse över arbetarnas, hävdar facket.

Onödig byråkrati ska bort och det ska bli lättare att driva företag i Europa.

Det är grundtanken bakom EU-kommissionens reform (Refit) för regelförenklingar.

Genom att slopa och förenkla olika regler ska ekonomin få fart igen, är förhoppningen.

Europafacket har just nu styrelsemöte i Bryssel och är mycket kritisk till flera av förslagen.
– EU-kommissionens förslag leder bara till ökad byråkrati och underminerar principen att EU:s lagar ska gälla för alla. Företagens intresse ställs över den arbetande befolkningens, kommenterade Europafackets generalsekreterare Bernadette Ségol.

I mitten av maj kom EU-kommissionen med förnyade riktlinjer om hur medlemsstaterna ska göra för att skala bort onödiga regler. Bland annat vill EU-kommissionen att mindre företag ska slippa vissa arbetsmiljöregler. Enligt Europafacket leder det till att deras anställda då kommer att få osäkrare jobb.