Kemi- eller fysikutbildade personer ska kunna få visstidsanställning som lärare i två eller högst tre år, förutsatt att de under den tiden läser in en pedagogisk utbildning och blir behörig lärare. Regeringen skickar nu ett förslag om en sådan försöksverksamhet till lagrådet.

Syftet är att locka in personer med efterfrågade ämneskunskaper i läraryrket. Skolorna har i dag stora problem med att hitta behöriga lärare, inte minst i de naturvetenskapliga ämnena och teknik.

Försöket innebär att undantag görs från legitimations- och behörighetskraven för lärare, som säger att obehöriga får visstidsanställas för högst ett år i taget.

Regeringen vill också se över möjligheterna att införa fler kortare pedagogiska utbildningar för personer som redan har ämneskunskaper, enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.