Sover du för lite och ser trött ut? Då kan du vara mindre attraktiv när du söker jobb, visar en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet, där sömnbristens effekter på bland annat anställningsbarheten studerats.

Efter att ha sovit för lite kan du uppfattas som tröttare, mindre frisk och mindre attraktiv av din omgivning. Dessutom är andra personer mindre villiga att anställa dig om du ser sömnig ut, visar Tina Sundelins avhandling. Det finns mycket forskning om sömnbristens negativa hälsoeffekter, men mindre om hur omvärlden uppfattar någon som ser trött ut, berättar hon.

– Vi ville få svar på om personer som ser trötta ut även riskerar att utvärderas ofördelaktigt av andra.

Avhandlingen består av fyra studier där fotografier på samma personer med varierande sömnbrist visats för bedömare som utvärderat dem utifrån bland annat pålitlighet och anställningsbarhet.

Frågan ”hur gärna skulle du vilja anställa den här personen?” besvarades i en sjugradig skala, från ”inte alls” till ”gärna”. Resultaten visar en klar skillnad mellan de bilder där personerna såg trötta ut och de bilder där samma personer såg pigga ut. De som såg trötta ut fick alltså de lägsta poängen.

– Förhoppningsvis kan de här resultaten bidra till att den nödvändiga sömnen föredras över de andra, mindre nödvändiga, aktiviteterna, säger Tina Sundelin.

Esref Okumus