Inga nya förhandlingar har inletts mellan parterna efter att 10 000 deltidsbrandmän på måndagen inledde en blockad mot extraarbete utanför schemalagd beredskap.

Brandmännens riksförbund (BRF) kräver högre ersättning åt sina medlemmar och tackade nej till medlarnas slutbud. Därmed utlöstes det konfliktvarsel som facket lagt.

– Vi motiverade vårt beslut att avslå budet och lade därmed fram vårt motbud. Så bollen ligger i knäet på arbetsgivaren, säger BRF:s förbundsordförande, Peter Berg.

Men Claes Bertilson, presschef vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), säger att SKL avvaktar en eventuell kallelse till förhandlingar från medlarna.

– Vi står redo att sätta oss ner om de ringer oss, säger han.

BRF kräver bland annat en 15-procentig höjning över tre år av beredskapsbrandmännens ersättning, men har erbjudits en höjning i linje med resten av arbetsmarknaden.

Deltidarna, som oftast har andra arbeten, får en timlön på 22 kronor för att stå i beredskap att inställa sig på brandstationen inom fem minuter. Ersättningen är betydligt lägre än den som andra beredskapsanställda i kommuner får, enligt BRF.