Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp hovrättsdomen som friar två chefer i Krokoms kommun från arbetsmiljöbrott i samband med att socialsekreteraren Lars Persons självmord.

Lars Person tog sitt liv försommaren 2010 efter att ha blivit varslad om avsked på jobbet, och två av hans chefer åtalades för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död. Tingsrätten dömde cheferna till villkorlig dom och dagsböter. Cheferna hade enligt rätten gjort sig skyldiga till oaktsamhet och grov vårdslöshet och därmed orsakat Perssons depression och självmord.

Hovrätten slog fast att cheferna visserligen brustit i sitt ansvar, men att det inte varit fråga om sådan oaktsamhet som krävs för att den ska vara straffbar som vållande till annans död eller sjukdom.

Rätten var dock inte enig, en ledamot ville att cheferna skulle dömas för arbetsmiljöbrott.