Arbetslösheten minskar, men långsamt. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen och SCB.

Arbetslösheten låg still på 7,8 procent i maj jämfört med månaderna före, enligt säsongrensade och utjämnade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Samtidigt växer arbetskraften, och fler människor jobbar.

Motsvarande månad i fjol var 7,9 procent arbetslösa.

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i relation till befolkningen, var även den oförändrad i maj jämfört med månaderna före, 66,6 procent.

Arbetsförmedlingen har också presenterat siffror över arbetslösheten i maj. Myndigheterna använder olika beräkningsmodeller och siffrorna kan därför inte jämföras rakt av, men trenden är densamma.

Arbetslösheten fortsätter att minska, men i ett svagare tempo, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Cirka 355 000 personer, 7,5 procent av arbetskraften, var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av maj. Det är en minskning med 0,2 procentenheter eller 8 000 personer jämfört med motsvarande månad i fjol.

Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i maj till 89 800, vilket är en ökning med nära 23 procent jämfört med för ett år sedan.

2 700 personer varslades, jämfört med 4 600 i maj 2014.